Güneş  enerjisi  sistemleri  çalışma  esasları,  projelendirme,  çok  yönlü  mevzuat  ve  yenilenebilir  enerji  kaynakları hakkında detaylı bilgilendirmeyi amaçlayan birbirinden farklı eğitim programları tasarlanarak sektörümüz yararına sunulmuştur.

Farklı süre ve içeriklerle uygulamaya alınmış GÜNDER Eğitim Programları;

 • Yenilenebilir Enerji Temel Eğitimi (7 gün),
 • Kurumlar için GES Temel Eğitimi (2 gün),
 • Lisanslı GES Tesisleri Başvurusu Eğitimi (1 gün),
 • Lisanslı GES Başvurusunda Yarışma Eğitimi (1/2 gün),
 • Lisanssız GES Tesisleri Başvuru Eğitimi (1 gün),
 • Proje ve Dağıtım Firmalarına Yönelik GES Eğitimi (2 gün),
 • Yatırımcılar ve Finans Kuruluşlarına Yönelik GES Eğitimi (1 gün),
 • Dezavantajlı Kişilerin Güneş Enerjisi Eğitimi (600 saat)
 • Temel Fotovolatik Eğitimi (2 gün) olup, farklı hedef kitlelere yönelik tasarlanmış teorik ve pratik seviyede kapsamlı içeriğiyle hazırdır.

Kamu ve özel sektör kurumları personeline Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve bu kaynakların kullanımı konusunda detaylı bilgiler verilmesini amaçlayan “Kurumlar için Yenilenebilir Enerji Eğitim Programı”; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyogaz-biokütle, mikro hes ve enerji verimliliği hakkında bilgilendirme sağlamakta ve teknik gezi ile güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyogaz saha uygulamaları yerinde etüd edilmektedir.

Kamu ve özel sektör kurumları personeline GES konusunda detaylı bilgiler verilmesini amaçlayan “Kurumlar için GES Eğitimi”; fotovoltaik sistemler, çalışma esasları, sistem ve tesis bileşenleri, lisanssız üretim mevzuatı, GES tesisleri planlama ve tasarımı, kurulum, işletmeye alma ve izleme hakkında bilgilendirme sağlamakta ve teknik gezi ile güneş enerjisi saha uygulamaları yerinde etüd edilmektedir.

Yatırımcılara, kamu ve özel sektör kurumları personeline lisanslı başvuru ve aşamaları konusunda detaylı bilgiler verilmesini amaçlayan “Lisanslı GES Tesisleri Başvurusu Eğitimi”; ölçüm esasları, sonuçların analizi ve başvuruda kullanımı, lisanslı başvuru süreci ve yasal mevzuat hakkındabilgilendirme sağlamaktadır.

Yatırımcılara lisanslı başvuru sonrası yapılacak yarışma hakkında detaylı bilgiler verilmesini amaçlayan “LisanslıGES Başvurularında Yarışma Eğitimi”; ilgili mevzuat, yarışma süreci ve deneyimler, uygulamalı yatırım finansal analizi çerçevesinde bilgilendirme sağlamaktadır.

Yatırımcılara lisanssız başvuru ve aşamaları konusunda detaylı bilgiler verilmesini amaçlayan “Lisanssız GES Tesisleri Başvuru Eğitimi”; fotovoltaik sistemler, çalışma esasları, sistem ve tesis bileşenleri, lisanssız üretim mevzuatı, GES tesisleri planlama ve tasarımı, kabul işlemleri, kurulum, işletmeye alma ve izleme ile mahsuplaşma hakkında bilgilendirme sağlamaktadır.

Proje firmaları ile dağıtım firmalarına GES projelendirmesi hakkında detaylı bilgiler verilmesini amaçlayan “Proje Firmaları ve Dağıtım Firmalarına Yönelik GES Eğitimi”; GES ve ilgili mevzuatı, projelendirme, kabul işlemleri ve mahsuplaşma konularında bilgilendirme sağlamaktadır.

Yatırımcılara ve finans kurumları personeline GES yatırım mevzuatı konusunda detaylı bilgiler verilmesini amaçlayan “Yatırımcılar ve FinansKuruluşlarına Yönelik GES Eğitimi”; kurulum, işletim, karlılık, riskler, sigorta ve mahsuplaşma hakkında bilgilendirme sağlamaktadır.

Yatırımcılara, öğrencilere, konu ile ilgilenen tüm kişi ve kuruluşlara GES tesis bileşenleri hakkında detaylı bilgiler verilmesini amaçlayan “Fotovoltaik Tesis Bileşenleri Eğitimi”; Fotovoltaik sistemler, panel, invertör, kablo, taşı-yıcı, depolama çeşitleri, temel özellikleri, çalışma esasları ve GES simülasyon yazılımları konularında bilgilendirme sağlamaktadır.

Yatırımcılara, öğrencilere, konu ile ilgilenen tüm kişi ve kuruluşlara Fotovoltaik hakkında temel bilgiler verilmesini amaçlayan “Temel Fotovoltaik Eğitimi”; temel kavramları, Fotovoltaik sistem bileşenleri ve temel özellikler, sistem  tasarımı  ana  esasları,  şebekeye  bağlı  veya  şebekeden  bağımsız  sistem  örnek  tasarımları  konularında bilgilendirme sağlamaktadır.

GÜNDER Eğitim Programları egitim@gunder.org.tr adresine gelen taleplere göre açılmaktadır. Başvuru formu için tıklayınız.

 • KURUMLAR İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ EğİTİM PROGRAMI (7 GÜN)…………………………….Detaylar için tıklayın
 • KURUMLAR İÇİN GES TEMEL EĞİTİMİ (2 GÜN)…………………………………………………………..Detaylar için tıklayın
 • LİSANSLI GES TESİSLERİ BAŞVURUSU EĞİTİMİ (1 GÜN)……………………………………………Detaylar için tıklayın
 • LİSANSLI GES BAŞVURULARINDA YARIŞMA EĞİTİMİ (1/2 GÜN)…………………………………….Detaylar için tıklayın
 • LİSANSSIZ GES TESİSLERİ BAŞVURU EĞİTİMİ (1 GÜN)…………………………………………………Detaylar için tıklayın
 • PROJE FİRMALARI VE DAĞITIM FİRMALARINA YÖNELİK GES EĞİTİMİ (2 GÜN)……………..Detaylar için tıklayın
 • YATIRIMCILAR VE FİNANS KURULUŞLARINA YÖNELİK GES EĞİTİMİ (1 GÜN)……………..Detaylar için tıklayın
 • FOTOVOLTAİK TESİS BİLEŞENLERİ EĞİTİMİ (1 GÜN)……………………………………………………..Detaylar için tıklayın
 • TEMEL FOTOVOLTAİK EĞİTİMİ (2 GÜN)………………………………………………………………………….Detaylar için tıklayın