Güneş Enerjisi için Finansman Modelleri

Bu çalışma, Türkiye’de teknolojiden etkilenmiş mevcut durumu değerlendirir ve mevcut duruma etki eden faktörlere değinir ve teknolojiyi finansal bakımdan etkileyen olası fırsat ve tehditleri sıralar. Aynı zamanda bu rapor güneş enerjisi yatırımları için finansal model analizleri yapmayı amaçlamaktadır. Raporda ek olarak uygulanabilir finans mekanizmalarına, araçlarına ve güneş enerjisi ile elektrik sistemlerine, dünyadaki örnek uygulamalara ve finansal seçeneklerin önündeki engellerin azaltılmasına yönelik önerilere de değinmektedir.

Yenilenebilir Enerji Mevzuatı

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü GÜNDER, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanan yayında 6446 Elektrik Piyasası Kanunu, 5346 Yek Kanunu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, YEKDEM Yönetmeliği, Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği, Rüzgar Teknik Değerlendirme Yönetmeliği, Güneş Teknik Değerlendirme Yönetmeliği yer almaktadır.

Fotovoltaik Enerji Sistemleri

Kitap toplam 7 bölümden oluşmaktadır. Bölümler temel düzeyde sistem bilgisinden başlayıp örnek proje hesaplamaları ve yasal yönetmeliklere ulaşım adreslerini de kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

1.Yenilenebilir Enerji ve Geleceğimiz

2.Güneş Enerjisi

3.Elektromanyetik Radyasyon ve Fotovoltaik Enerji Dönüşümü

4.Fotovoltaik Enerji Sistemleri

5.Danışmanlık ve Projelendirme

6.Hesapları ve Çizimleri ile Örnek Projeler

7.Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ve Güneş Enerjisi Alanındaki Yasal Süreçler