Isıtma, soğutma, havalandırma, hava şartlandırma sistem ve ekipmanları ile tesisattan oluşan İklimlendirme Sektörü, son yıllarda iç ve dış pazarlarda yaşanan hızlı gelişim sonucunda başlı başına bir sektör haline gelmiştir.

Meclisi, vakfı, dernekleri ve ihracatçı birliği ile örgütlenme yapısını tamamlayan İklimlendirme Sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olmaya adaydır.