GENÇLERİN GÜNEŞİ PROJESİ

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operayonel Programı çerçevesinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın “Sözleşme Makamı” olarak yer aldığı, Çalışma Genel Müdürlüğü’nün “Operasyon Faydalanıcısı olarak yürüttüğü “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında “Güneşli Günlerle Geleceğe Umutla Bakan Gençler” isimli projemiz GÜNDER’in koordinatörlüğü ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ortaklığı ile gerçekleşecektir. Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak ve işgücü piyasasındaki her türlü ayrımcılık biçimleri ile mücadele etmeyi hedefleyen program dâhilinde gerçekleştireceğimiz projemiz kapsamında Ankara Çocuk Eğitimevi’nde kalan 20 gence Güneş Enerjisi Panelleri Kurulumu Ve Bakımı Eğitimi verilecektir. Bu Eğitim faaliyeti ile hem Eğitimevi’ndeki gençlerin hızla gelişmekte olan yenilenebilir Enerji alanında istihdam edilebilirlikleri artırılarak tekrar topluma kazandırılacak hem de yenilenebilir enerji alanında vasıflı insan gücünün gelişmesi sağlanarak ülke ekonomisine değer katılacaktır.

www.gencleringunesi.com

PV-Financing-Logo

“ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YARDIMIYLA ÇEVRESEL ETKİLERİN BELİRLENMESİ” PROJESI

Avrupa İklim Vakfı hibe programı çerçevesinde ilerleyecek proje kapsamında; güneş enerjisi ve kömür kaynaklı elektrik üretiminde ürün yaşam döngülerinin incelenmesi ve sonuçların toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla kullanılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda; güneş enerjisi ve kömür kaynaklı üretim sistemlerinin inceleme sonuçları harita üzerinde belirlenerek ve incelenen bilgileri özetleyen rapor oluşturarak kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılıp güneş enerjisine ilgi artırılacaktır.

PV-Financing-Logo  horizon2020

“PV FINANCING” PROJESI

Avrupa Birliği’nin şimdiye kadar ki en büyük Araştırma ve İnnovasyon Programı olan ve 2014-2020 dönemini kapsayan Horizon 2020 kapsamında başlatılan PV Financing projesi aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 7 ülkenin(Almanya, Avusturya, İtalya,Fransa, Birleşik Krallık,İspanya) katılımıyla yürütülmektedir. BSW-Solar daha önceden PV Legal ve PV Grid projeleriyle elde etmiş olduğu başarısını 2015 yılında PV Financing projesinin liderliğini üstlenerek sürdürmektedir. PV Financing projesi de fotovoltaik pazarının önündeki engellerin tanımlanması ve  gelişimi için yeni yol haritasının belirlenmesini amaçlamaktadır. PV Financing projesinde, katılımcı ülkeler arasında, PV sistemler için en karlı iş modelleri ve finansal planların tanımlanarak bu süreçte GES’lerin finansmanında kullanılacak alternatif kaynaklar ve bu kaynakların uygulanmasında karşılaşılacak sorunlar belirlenecek ve engellerin aşılmasına yönelik öneriler oluşturulacaktır.

 

solar-cluster-tr  ekonomi-bakanligi-logo

GÜNEŞ ENERJISI SEKTÖRÜ KÜMELENME PROGRAMI

Güneş enerjisine yönelik ekipman üretimi gerçekleştiren ve müşavirlik hizmeti sunan üyelerimizin, Ekonomi Bakanlığınca sağlanan Ur-Ge (Ulusal Rekabetçiliği Geliştirme) destekleri kapsamındaki küme desteklerinden istifade edebilmesi ve bu vesileyle Derneğimizin sektörün daha da gelişmesine yönelik olarak strateji ve yol haritası çalışmasının hazırlanması hedeflenmektedir. Ur-Ge kapsamındaki kümelenme destekleri, esasen aynı sektörde faaliyet gösteren birbirinin tamamlayıcısı veya benzer ürün ve hizmet üreten firmaların birbirleriyle sinerjisini hayata geçirmek üzere bir küme tüzel kişiliği üzerinden gelişimlerini fonlamaktadır. Kümelenme destekleri, ihtiyaç analizi ve strateji belirlenmesinin ardından küme firmalarının alacağı danışmanlık, eğitim, fuar katılımları ile küme tüzel kişiliğinin yürüteceği geliştirme faaliyetlerini (alım-satım heyeti organizasyonları, web sitesi, personel istihdamı, markalaşma çalışması vb) planlanacaktır.  Bununla birlikte küme oluşumuna katılan firmalarımızdan ihracat yapmayanların ihracat yapabilecek yetkinliğe kavuşturulması, ihracat yapanların da ihracat kapasitelerinin geliştirilmesiyle birlikte firmaların rekabetçi ortamda üretim teknikleri ve sistemlerini geliştirmesi, katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarması amaçlanmaktadır.

 

cfcusivil toplumavrupa-birligi-bakanligi-logo

AB SİVİL TOPLUM DİYALOG PROGRAMI

GÜNDER’in Almanya Güneş Enerjisi Derneği BSW Solar ortaklığı ile hazırladığı “Türkiye’nin Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminde Yer Alan Aktörlerin Almanya Güneş Sektörü Deneyiminden Yararlanılarak Tekrar Tanımlanması Projesi” Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu IV Enerji Hibe Programı kapsamında onay almıştır.Proje süresince ilgili sektör paydaşlarının görüş ve önerileri alınarak çalışmalar sürdürülecek ve proje sonunda Türkiye’de güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payını büyütmek adına bu konuda görevi olan kuruluşların rollerinin tekrar tanımlandığı bir öneri raporu Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na sunulacaktır.

 

gunder-logo

“GÜNDER LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ İNCELEME SONUÇLARI ve ÖNERİLER (LÜY)” PROJESİ

GÜNDER tarafından finanse edilen ve 12 ay süren proje, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği üzerine odaklanılmıştır. Diğer ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversitelerin de ortak olarak yer aldığı proje kapsamında; Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği teori ve uygulama boyutlarının incelenerek ve sahadaki temel zorluklar tespit edilip farklı ülkelerin bu alandaki çalışmaları izlenerek, yenilikçi çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır. Proje sonunda elde edilen çıktılar ışığında çok yönlü hazırlanacak “Sektör Analiz Raporu” ilgili kamu otoritelerine ve sektör paydaşlarına sunulacaktır.

 

Global_Environment_Facility_Logo undp-logo OrKöy gunder-logo

GEF – ORMAN KÖYLERİNE GÜNEŞ ENERJİSİ KURULUMU PROJESİ

UNDP Türkiye’nin Küresel Çevre Fonu ile T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ORKÖY Genel Müdürlüğü’nün GÜNDER ile yürüttüğü “Türkiye’nin Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminde Sürdürülebilir Enerji Finansman Mekanizması Oluşturulması” projede ortalama 70 haneli 4 köy seçilerek güneş enerjisi kurulumu hedeflemektedir. Proje ile ilgili süreçler standart hale getirilerek tüm orman köylerine uygulanması sağlanacaktır.

 

ilbank_logo_0 tarim-ve-kirsal-kalkinmayi-destekleme-kurumu-logogunder-logo

IPARD II

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, IPARD  destek programının ikinci ayağı kapsamında; proje kapsamındaki illerdeki 10.000 altı nüfuslu belediyelere %100 hibe ile GES tesisi kurulması hedeflenmektedir. 72 ay sürmesi planlanan projede fizibilite çalışmaları yapılarak, TEDAŞ projeleri hazırlanacak ve teknik denetimler sonrası sertifikalandırma yapılacaktır.

CATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ

Proje ülkemizde bulunan yaklaşık 8 milyon GES kurulumuna uygun konut, ticari ve yaklaşık 85 milyon m2 sanayi çatıısnı güneş enerjisi için kullanabilmeyi amaçlamaktadır. Çatı kurumları için yasal mevzuatın düzenlenerek finansman modellerinin yaratılması, gerekli düzenlemelerin oluşturulması için zemin oluşturulacaktır. Proje durum raporunu buradan okuyabilirsiniz.

 

undp-logo picture_first_k footer-logo gunder-logo

KÖYDE YEŞİL TARIM PROJESİ

Güneş enerjisi ile meyve kurutmayı hedefleyen projede; Çankırı iline bağlı Eldivan ilçesinde güneş enerjili meyve kurutma tesisi kurulup, salça ve reçel üretimi yapılacaktır. Bölgede dış ticaret eğitimi verilerek, ürünlerin yurt içi ve dışı satışını gerçekleştirmek için fuarlara katılım sağlanacaktır.


HORIZON 2020-FOCUS – 9 ÜLKE

Yeni bir CSP sistemi geliştirilmesi

 

EU DEZAVANTAJLI GRUPLARIN TOPLUMA KAZANDIRILMASI

Ankara Islahevindeki Çocuklara Güneş Enerjisi Eğitimi

 

KURUMSAL KAPASİTE ARTIRMA – ALMANYA

Dernek yapısının güçlendirilmesi