SolarPower Europe, yeni EPIA (Avrupa Fotovoltaik Sanayi Birliği) üye liderliğinde bir dernek olup bütün değer zinciri boyunca etkin organizasyonları temsil etmektedir. Avrupa’da güneş enerjisi için yeni iş fırsatları için ortam sağlamayı ve bu konuda öncü olmayı hedeflemiştir.