Yenilenebilir Enerji Sektörünün Geliştirilmesi için Danışmanlık Hizmetleri Projesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların GÜNDER üzerinden ya da direkt olarak proje danışmanı MWH Global ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Yenilenebilir Enerji Sektörünün Geliştirilmesi için Danışmanlık Hizmetleri ProjesiNedir?

EU 2012 IPA Programı kapsamında yürütülen “Yenilenebilir Enerji Sektörünün Geliştirilmesi için Danışmanlık Hizmetleri (MENR IPA 12/CS02), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), AB Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, AB Delegasyonu ve Dünya Bankası temsilcilerinden oluşan Proje Yürütme Komitesi tarafından idare edilmektedir. Projenin teknik danışmanları; MWH Global, Terna Plus ve Gazel’dir. Teknik danışmanlık hizmetlerinin bedeli Dünya Bankası ve Avrupa Birliği tarafından hibe olarak verilmektedir. Projenin genel amacı, Türkiye ve AB enerji öncelikleri ve stratejileri ile uyumlu olarak yenilenebilir enerji sektörünü gelişmesinin desteklenmesi ve AB müktesebatı ile uyumlu politika ve kurumsal çerçevenin uygulanmasıdır. Ayrıca pazarın geliştirilmesi ve küçük-orta ölçekli yenilenebilir enerji projelerinin arttırılması ile Türkiye’nin hızlanan gelişimine katkı sağlamaktır.

Proje kapsamında, tespit edilen projeler için sınırlı sayıda ve ücretsiz “Proje Değerlendirme Raporları” hazırlanacaktır. Söz konusu yenilenebilir enerji projeleri,  PV çatı (konut, ticari bina, çiftlik ve köy evi çatısı vb.) ve zemin uygulamaları ile güneş enerjsine dayalı ısıtma ve soğutma sistemlerini de kapsamaktadır. Yararlanıcı bu raporlar sayesinde projesinin tarafsız bir kurum (proje danışmanı) tarafından teknik, finansal ve çevresel açılardan objektif bir şekilde değerlendirilmesi hizmetinden faydalanacaktır.

Projenin hayata geçirilmesini takiben, Proje Danışmanı, ilgili kamuoyu bilinci oluşturmak ve kapasite arttırımına katkıda bulunmak için vaka analizleri, başarı hikayeleri ve alınan dersler gibi çalışmalar hazırlayacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Proje kapsamında potansiyel yatırımcıya hangi hizmet veriliyor?

Danışman firma tarafından uygunluğu belirlenen projeler için proje değerlendirme raporları hazırlanacaktır. Yatırımcı bu raporu bankalar nezdinde finansman arayışında destekleyici bir döküman olarak kullanabilecektir. Uygun olmadığı belirlenen projeler için yatırımcıya uygulamayı gerçekleştirmeye yönelik tavsiye niteliğinde geri bildirim yapılacaktır.

 • Bu hizmete nasıl başvurabilirim?

Çeşitli şekillerde başvuru mümkündür. Danışmanlık firması MWH Global ile direkt olarak iletişime geçilebileceği gibi GÜNDER üzerinden de başvuru yapılabilir.

 • Proje Danışmanı ile nasıl iletişime geçebilirim?

Aşağıdaki iletişim bilgileri kullanılarak proje danışmanı ile iletişime geçmek mümkündür.

Adres: Asmadalı Sok. No: 27 Koşuyolu/Kadıköy 34718 İstanbul   Tel: +90 216 545 32 28

Web: http://www.mwhglobal.com/europe/turkiye/

E-posta: muharrem.askin@mwhglobal.com

E-posta: irem.parmaksizoglu@mwhglobal.com

 • Proje başvurusu için gerekli dökümanlar nelerdir?

Proje teknik detayları ve yatırım bedelini içeren fizibilite dosyası ile başvuru yapılabilir.

 • Projeler için hibe veya finansman sağlıyor musunuz?

Proje bir finans programı olmadığından hibe veya finansman sağlanmamaktadır.

 • Herhangi bir ücret ödeyecek miyim?

Proje kapsamında sağlanacak danışmanlık hizmetleri için başvuru sahibinden herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 • Proje Değerlendirme Raporunun içeriği ne olacak?

Proje değerlendirme raporu yatırımcı ve bankacının anlayabileceği ölçüde açık ve anlaşılabilir bir dil kullanılarak hazırlanacaktır. Rapor içeriği genel çerçevede projenin teknik ve finansal detaylarından oluşup; elektrik üretiminden sağlanacak kazanç, öngörülen operasyon ve bakım maliyetleri, geri dönüş süresi, karbon salım tasarrufu ile farklı risk ve duyarlılık senaryolarının analizinden oluşacaktır.

 • Proje uygunluğu nasıl belirlenecektir?

Projeler yatırım bedeline göre belirlenen teknik, finansal, çevresel ve sosyal uygunluk kriterleri çerçevesinde değerlendirilecektir. Danışman firma söz konusu yenilenebilir enerji kaynağının potansiyeli ve proje ile ilgili teknik detayları referans alarak analizleri gerçekleştirecektir.

 • Projeden kimler yararlanabilir?

KOBİ ölçeğindeki yatırımcılar projeden yararlanabilir.

 • Hangi tip projeler bu kapsamda dahildir?

PV çatı (konut, ticari bina, çiftlik ve köy evi çatısı vb.) ve zemin uygulamaları ile güneş enerjsine dayalı ısıtma ve soğutma sistemleri bu kapsama dahildir.

 • Mini, Normal ve Kompleks Proje Değerlendirme Raporları hangi kritere göre sınıflandırılmaktadır?

Proje Değerlendirme Raporlarının türü projenin yatırım bedeline göre belirlenmektedir.

Mini Değerlendirme Raporu ->Yatırım Bedeli < 50,000 USD

Normal Değerlendirme Raporu -> Yatırım Bedeli 50,000 – 300,000 USD

Kompleks Değerlendirme Raporu -> Yatırım bedeli ≥ 300,000 USD

 • Proje değerlendirilmesi ne kadar sürede sonuçlanır?

İhtiyaç duyulan proje detaylarının eksiksiz biçimde sağlanması halinde, kriterlere uygun  projelerin değerlendirmesi danışmanın yoğunluğuna bağlı olarak maksimum 2 haftalık süre içinde tamamlanır.